Paliva v nabídce

Palivové dřevo

Palivové dřevo je ekologicky nezávadné palivo, šetrné k životnímu prostředí s velmi vysokou výhřevností a nízkým obsahem popele (do 1%) a je to obnovitelný zdroj energie.

Dřevěné brikety

Brikety můžete používat jako plnohodnotnou náhradu palivového dřeva nejen do kamen či kotle nebo krbu.

Koks a uhlí

Koks je výborným palivem a svou výhřevností převyšuje ostatní běžná paliva. Uhlí má také velmi vysokou výhřevnost a cenově je dostupnější.